Windows PowerShell

Windows Powershell

přístup odepřen do dočasné složky
Microsoft PowerShell

PowerShell je shell příkazového řádku a skriptovací jazyk založený na úlohách, postavený na .NET. Pomocí prostředí PowerShell, správci systému může automatizovat úkoly a zpracovává pomocí příkazového řádku.PowerShell umožňuje uživatelům plný přístup ke všem typům v rozhraní .NET Framework a také poskytuje jednoduchý způsob manipulace serveru a komponenty pracovní stanice. Pomocí prostředí PowerShell můžete spouštět skripty a příkazy na vzdáleném počítači, přenášet soubory, poslouchat určité události a provádět úlohy na pozadí na více vzdálených počítačích.

Úkoly v prostředí PowerShell provádějí rutiny, které jsou speciálními třídami .NET a nejsou samostatnými spustitelnými soubory. Je důležité zmínit, že rutiny lze sestavit pouze z několika řádků kódu.